Inne wiadomości
5 stycznia 2021
ZGK - terminy wywozu choinek
Informujemy, że na stronie ZGK dostępna jest rozpiska z terminami wywozu choinek http://zgk.net.pl/?p=2940...

Aktualności
6 listopada 2012
Azbest inwentaryzacja
Urząd Miasta informuje, że na terenie miasta Zielona Góra w dniach od 6 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników firmy AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz będą posiadały odblaskowe kamizelki z informacją  „Inwentaryzacja Azbest”. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu miasta, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Urząd Miasta prosi  o udzielenie pracownikom firmy AT GROUP S.A. niezbędnych informacji w celu pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.