Zakres usług

Usługi / Przeglądy Ogólnobudowlane

Podstawowym źródłem informacji o stanie technicznym nieruchomości są kontrole okresowe związane również z przeglądami technicznymi. Informacje uzyskane w trakcie przeprowadzonych kontroli służą określeniu priorytetów remontowych, pozwalają na skuteczne reagowanie w momencie, gdy pojawiają się jakiekolwiek zagrożenia związane z użytkowanym obiektem budowlanym.

Wykonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych jest obligatoryjne, opisane przepisami prawa i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Zapewniamy stałą kontrolę:

Wykonujemy  kontrolę okresową, co najmniej raz na 5 lat, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą obejmujemy również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków.