Zakres usług

Usługi / Termomodernizacja

Co to jest termomodernizacja i jaki ma cel?

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej do budynku. Obejmuje ona usprawnienia w strukturze budowlanej oraz w systemie grzewczym, w wyniku których uzyskamy:

Ulepszeniem, które obejmuje termomodernizacja są m.in. kotłownie, węzły cieplne, przyłącza techniczne, ocieplanie ścian zewnętrznych, stropów oraz wymiana okien i drzwi wejściowych, całkowita lub częściowa zmiana źródła energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Opłacalne są jednak tylko niektóre zmiany. Zakres możliwych zmian jest ograniczony istniejącą bryłą, rozplanowaniem i konstrukcją budynków. Za możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie zużycia energii o 35-40% w stosunku do stanu aktualnego. Celem głównym termomodernizacji jest obniżenie kosztów ogrzewania, jednak możliwe jest również osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak:

W naszym dorobku jest wiele budynków, które z sukcesem przeszły termomodernizacje. Mamy doświadczenie w procesie termomodernizacji od małych kamienic, poprzez bloki aż  po wysokie wieżowce. Wystarczy zajrzeć do naszej galerii.