Zakres usług

Usługi / Zarządzanie i administracja

Zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami zajmują się licencjonowani Zarządcy

Ryszard oraz Bartosz Wojtyniak.

W ciągu 19 lat działalności wypracowaliśmy metody pozwalające na bardzo efektywne i ekonomiczne administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Naszym dążeniem jest, aby Właściciele zrozumieli, że ich decyzje mają zasadniczy wpływ na wszelkie poczynania w nieruchomości. Gwarancją właściwego działania, są podejmowane przez Państwa decyzje w postaci uchwał, które Zarządca z mocy „Ustawy o własności lokali” zobowiązany jest realizować. Tylko ścisła współpraca Właściciel – Zarządca, realizacja nakreślonych celów na zebraniach Wspólnoty mieszkaniowej, przyczyni się do utrzymania właściwych standardów zamieszkiwania w nieruchomości. W perspektywie czasu przyniesie to wymierne efekty w postaci podniesienia wartości i estetyki nieruchomości, którą Państwo zamieszkujecie.

Nasza kompleksowa obsługa:

  • kontrola wykonania warunków umownych przez kontrahentów oraz realizacja opłat za wykonane dostawy i usługi,
  • zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,
  • usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,
  • ubezpieczenie części wspólnych nieruchomości,