Inne wiadomości
5 stycznia 2021
ZGK - terminy wywozu choinek
Informujemy, że na stronie ZGK dostępna jest rozpiska z terminami wywozu choinek http://zgk.net.pl/?p=2940...

Aktualności
27 października 2014
Usuwanie nieszczelności instalacji gazowej

Informujemy, że wycieki gazowe za gazomierzem nie są częścią wspólną, w związku z czym Właściciele usuwają je we własnym zakresie oraz na własny koszt. Poniżej dane kontaktowe do techników z uprawnieniami, którzy usuną przedmiotowe wycieki:

Tomasz Flasza – tel. 721 380 596

Andrzej Krawczyński – tel. 509 229 575

Jan Puczko – tel. 601 140 620

Z racji powagi spraw związanych z nieszczelnością instalacji gazowej, wszelkie usterki należy usunąć
w trybie pilnym. W przeciwnym razie Wspólnota zmuszona będzie ściągnąć gazomierze lokalowe.