Inne wiadomości
5 stycznia 2021
ZGK - terminy wywozu choinek
Informujemy, że na stronie ZGK dostępna jest rozpiska z terminami wywozu choinek http://zgk.net.pl/?p=2940...

Aktualności
17 marca 2014
Wywóz odpadów wielkogabarytowych przez ZGKiM

Informujemy, że ZGKiM w Zielonej Górze rozpoczął wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta i Gminy Zielona Góra. Szczegółowy harmonogram wywozu na 2014r dostępny jest na poniższej stronie internetowej

http://www.zgkim.zgora.pl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=316&Itemid=115

Dodatkowo informujemy, że z wyprzedzeniem wywieszone zostaną w gablotach informacje o terminach wywozu odpadów wielkogabarytowych.