Inne wiadomości
25 marca 2020
RESURS - nowy obowiązek we wspólnocie
Informujemy o nowym obowiązku nałożonym na Zarządy Wspólnot, w których zainstalowane są dźwigi osobowe. Nowym bardzo kosztownym obowiązkiem jest sporządzanie resursu dźwigu osobowego. Więcej w poniższym ...

Aktualności
25 marca 2020
Zmiany w związku z koronawirusem

Pielęgnacja zieleni i sprzątanie terenów miejskich

  • Zakład Gospodarki Komunalnej wstrzymał działania związane z pielęgnacją zieleni oraz utrzymywaniem porządku na miejskich terenach. W najbliższym czasie miasto może być brudne i zaśmiecone w wielu miejscach.
Wywóz odpadów gabarytowych przez Wspólnotę
  • Miejskie wysypisko zamknęło punkt selektywnej zbiórki odpadów. Nie będziemy mogli zlecić wywozu odpadów gabarytowych podrzuconych pod pergole.
Wiosenna wywózka gabarytów przez ZGK
  •  ZGK nie wstrzymał na dzień dzisiejszy wiosennej wywózki gabarytów (informacja o terminach w gablocie informacyjnej).
Straż Miejska
  • jest zamknięta do odwołania, a strażnicy oddelegowani do patroli pieszych.
Urząd Miasta
  • pracuje zdalnie, nie przyjmuje interesantów.
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja
  • ZWIK nie realizuje zleceń na przepychanie kanalizacji WUKO