Inne wiadomości
26 kwietnia 2021
PRACA BIURA WSPÓLNOTY
Informujemy, że w dniu 30 kwietnia br. – Biuro Wspólnoty Mieszkaniowej będzie nieczynne. Wszystkie usterki i awarie należy zgłaszać dyżurnemu konserwatorowi. Życzymy udanego wypoczynku w rodzinnym gronie....

Aktualności
17 maja 2013
Gospodarowanie odpadami

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem tzw. Ustawy śmieciowej, od 1 lipca br. obowiązek wywozu nieczystości przejmie Zielonogórski Związek Gmin. Koszt wywozu nieczystości wynosić będzie 8,80zł/osoby -  w wypadku selektywnej zbiórki odpadów. W imieniu Wspólnoty złożymy deklarację do ZZG, w której zadeklarujemy selektywną zbiórkę odpadów, aby koszt wywozu pozostał na najniższym poziomie. Koszt dla lokali użytkowych – biur i sklepów jest wyższy, wyliczany według wzoru, który właściciele tych lokali już otrzymali. Reasumując, Właściciele mieszkań nie odczują zmiany w wyniku Ustawy śmieciowej, zmienią się tylko podmioty.