Inne wiadomości
26 kwietnia 2021
PRACA BIURA WSPÓLNOTY
Informujemy, że w dniu 30 kwietnia br. – Biuro Wspólnoty Mieszkaniowej będzie nieczynne. Wszystkie usterki i awarie należy zgłaszać dyżurnemu konserwatorowi. Życzymy udanego wypoczynku w rodzinnym gronie....

Aktualności
22 października 2013
Usuwanie usterek instalacji gazowych

Informujemy, że w związku z odbywającymi się okresowymi przeglądami przyborów i instalacji gazowych należy obowiązkowo usunąć powstałe wycieki gazu.

Z ramienia Biura Wspólnoty usterki w częściach wspólnych usuwać będzie firma POLGAZ Ernest Pelc ul. Krasickiego 3, 67-106 Niedoradz. Usterki na instalacji gazu w lokalach Właścicieli zostały przekazane ww firmie, której Przedstawiciel indywidualnie zadzwoni i umówi się z każdym Właścicielem. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zakresem nieruchomości wspólnej, koszt usunięcia usterek w lokalach mieszkalnych leży po stronie Właściciela. W związku z powyższym Wspólnota obciąży Właścicieli proporcjonalnie do wykonanych prac usterkowych.

Informujemy również, że każdy z Właścicieli może we własnym zakresie wynająć osobę z uprawnieniami do usunięcia wycieku gazu oraz dostarczyć obowiązkowo do Biura Wspólnoty pozytywny protokół z usunięcia usterki wycieku gazu i przeprowadzonej próby szczelności instalacji.